Logo GBP w Sadkach
Powróć do: Godziny otwarcia

Historia

Filia Biblioteczna w Radziczu powstała w 1953 roku pod nazwą „Gromadzka Biblioteka”. Podlegała ona Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wyrzysku .Pierwszą bibliotekarką była p. Kazimiera Malak. Ówczesny księgozbiór składał się przeważnie z książek  i bajek dla dzieci. Od 1 sierpnia 1958 roku filia mieściła się w budynku dawnego Urzędu Pocztowego a obecnie znajdują się tam mieszkania prywatne. Lokal biblioteki zajmował piętro i był otwarty 3razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Pierwszą książką zapisaną w księdze inwentarzowej była Powieść J.I. Kraszewskiego „Starosta Warszawski”. Stan woluminów na 1 grudnia 1959roku wynosił 757 egzemplarzy a liczba czytelników to 152 osoby. W 1964 roku filia została przeniesiona do nowego większego lokalu. Zwiększył się też księgozbiór i liczył 1792wol. A ilość czytelników wynosiła 210 osób. Od 1965 roku do 1980 roku bardzo często zmieniali się kierownicy. Byli to :Leszek Bystrzyk, Stanisława Bryś, Zofia Jastrzębska, Janina Kłosińska, Maria Bigos, Czesława Kolińska, Henryka Płucisz, Jadwiga Baranowska. 15 lipca 1980 kierownikiem została p. Krystyna Szałek, która na tym stanowisku pracowała do 2005r.W międzyczasie w 1970 roku filia ponownie zmieniła siedzibę. Została ona przeniesiona do dawnej „Agronomówki”. Tym razem pomieszczenia zajmowały 40 m2 i były ogrzewane piecami kaflowymi. W roku 2001 biblioteka po raz kolejny zmieniła siedzibę. Przeniesiona została do dwóch pomieszczeń o powierzchni 50 m2 ogrzewanych piecami kaflowymi, w których wcześniej istniała szkoła podstawowa w Radziczu. W lokalu tym filia istnieje do dziś. W 2006 nowym pracownikiem biblioteki została Joanna Brzozowska. W tym też roku zlikwidowano piece kaflowe i założono centralne ogrzewanie. W 2010 roku filia dołączyła do Programu Rozwoju Bibliotek i dzięki temu otrzymała komputer, drukarkę i dostęp do internetu.